Wifi síť SazNET


Veřejná pevná síť elektronických komunikací poskytující služby přístupu k síti Internet v obci Sazovice na základě Osvědčení ČTÚ č. 2006 fyzické osobě


Jméno: Ing. Antonín Kopecký

Bydliště: Sazovice 213

PSČ: 763 01

IČ: 415 78 431Typy rozhraní komunikační sítě pro připojení přístrojů:


Datové rozhraní Standard

Wireless LAN IEEE 802.11 a,b,g

Ethernet 10Base-T IEEE 802.3

Ethernet 100Base-TX IEEE 802.3

Ethernet 1000Base-T IEEE 802.3GDPR


Správce zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště popř. sídla, datum narození, popř. IČO, e-mailová adresa, telefonní číslo. Tyto data jako doposud nikomu dalšímu nepředáme a neprodáme ani Vás nechceme zahlcovat nevyžádanými e-maily. Tyto data nikde nezveřejňujeme. Data používáme k zasílání vyúčtování za služby, informacích o nových službách, případných poruchách a plánovaných odstávkách služeb a plnění povinností vyplývajících z daňových a telekomunikačních předpisů.


Práva subjektů údajů (zákazníka)


Zákazníci jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující práva:


Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz